S.C. MAI BIOPLANT S.R.L. garantează că produsele livrate sunt originale și însoțite de factură fiscală și după caz certificat de garanție (pentru produsele care necesită garanție). Declarăm pe proprie răspundere conform prevederilor art. 5 din HG nr.1022/2002 privind regimul produselor care pot pune în pericol viață și sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului că produsele livrate nu pun în pericol viață, sănătatea, securitatea muncii, nu produc impact negativ asupra mediului și sunt în conformitate cu: Directivele CE 67/549/CEE și 1999/45/CE ( în condițiile respectării manipulării, transportului și depozitării conform Fișelor Tehnice și a Fișelor de Securitate emise de furnizor și aflate în original la sediul societății și pe site-ul www.b2bvapetronic.ro în dreptul produselor în cauză.

Conditiile de garantie sunt in conformitate cu legislatia in vigoare.

Garantia acordata nu afecteaza drepturile conferite prin legea consumatorului si este in conformitate cu prevederile OG nr 21/1992 privind Protectia Consumatorilor, cu modificarile ulterioare, si legea nr 449/2003.

Pentru sugestii si reclamatii va rugam sa ne scrieti pe adresa [email protected].

Garantia comerciala oferita pentru dispozitive electronice ce includ acumulatori este de 90 de zile de la data achizitionarii, incarcatoare si adaptoare, 24luni.

Atomizoarele, clearomizoarele, cartomizoarele, cartusele, rezistentele, capsulele, recipentele de lichid, accesoriile si alte componente ce nu includ parti electronice sunt considerate ca parti consumabile si beneficiaza de o garantie de 24h de la ridicarea coletului. Produsele vor fi inlocuite in cazul in care prezinta defecte de functionare din fabricatie sau defecte privind transportul acestora.

Garantia acopera NUMAI defectele de fabricatie si nu acopera aspecte legate de abuz, utilizare incorecta sau uzura, inclusiv praf, umiditate sau caldura. Inlocuirea poate fi obtinuta prin contactarea unui operator Vapetronic la numarul de telefon 0733267622. Este necesar ca produsul defect sa fie returnat la noi, ambalat corespunzator pentru transport in conditii de siguranta. In cazul in care produsul este determinat ca fiind ireparabil, Vapetronic isi rezerva dreptul de a inlocui produsul defect cu un produs echivalent daca este disponibil sau de a retrage garantia daca nu exista nici o inlocuire.

Imediat ce cererea dumneavoastră este validată de către un operator, trebuie să descărcați formularul de retur disponibil pe pagina returului dumneavoastră și să trimiteți produsul și formularul semnat către adresa indicată.

În cazul în care produsul a fost reparat, acesta va fi reexpediat la adresa indicată de dumneavoastră.

În cazul în care produsul nu mai poate fi reparat, soluția standard este înlocuirea acestuia. În cazul în care dumneavoastră solicitați un alt produs față de cel cumpărat inițial, vă rugăm să ne comunicați acest aspect în momentul trimiterii cererii de retur. Sunt acceptate și schimburile cu produse mai scumpe, caz în care trebuie plătită diferența .

În cazul în care cererea de garanție nu este acceptată ca urmare a nerespectării termenilor garanției, veți fi notificat printr-un mesaj cu privire la motivele care au stat la baza acestei decizii și produsul o să fie livrat înapoi către dumneavoastră. În acest ultim caz, costurile transportului sunt suportate de către client.

Prin termenul VÂNZĂTOR se înțelege magazinul B2Bvapetronic.ro, precum și colaboratorii acestuia .

Termeni și condiții de garanție :

Produsul defect trebuie prezentat pentru depanare în starea în care a fost primit în momentul cumpărării, în ambalajul original și însoțit de toate accesoriile și documentele originale eliberate de către vânzător .

Acestea trebuie să fie ambalate corespunzător transportului. În caz contrar, produsul nu este acceptat pentru constatarea defecțiunilor.

Vânzătorul nu își asumă responsabilitatea pentru defectele cauzate de o terță parte ( furnizor servicii curierat , furnizor electricitate etc. ). Defectele cauzate astfel nu fac obiectul garanției .
Se va soluționa orice problemă de service a produselor aflate în garanție în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la recepția produsului.

În cazul în care, datorită unor probleme de aprovizionare/tehnice, nu se pot repara/înlocui produsele defecte în perioada precizată mai sus, se va returna valoarea actualizată a produsului respectiv sau i se va propune cumpărătorului o altă soluție tehnică pentru rezolvarea conflictului.

Dacă un produs se defectează sau prezintă deficiențe de funcționare în termen de 30 de zile de la achiziționarea acestuia, la cererea cumpărătorului , vânzătorul are obligația de a înlocui produsul defect cu unul nou, similar din punct de vedere funcțional.

În cazul solicitarii nejustificate de acordare a garanției, ne rezervăm dreptul de a cere beneficiarului contravaloarea serviciilor de investigare a produsului reclamat ca fiind defect.

Nu se acordă garanție :

Produselor care prezintă defecte fizice sau mecanice (urme de lovituri , zgărieturi), sigilii lipsă sau deteriorate sau produselor care prezintă urme de folosire necorespunzătoare.

Produsele care prezintă defecte datorate utilizării de materiale consumabile, altele decât cele originale sau altele decât cele comercializate B2Bvapetronic.ro, de asemenea nu fac obiecutul garanției.
Nu fac obiectul garanției produsele defectate din cauza utilizării necorespunzătoare sau a folosirii acestora în alte scopuri decît cele pentru care au fost proiectate sau din cauza intervențiilor asupra lor a unor persoane neautorizate .
Toate precizările menționate mai sus sunt în conformitate și se completează cu prevederile O.G. 21/92 și H.G. 449/2003 și vor fi considerate ca acceptate de părți odată cu cumpărarea unui produs care face obiectul acestui certificat de garanție . Orice culpă a unei părți va conduce la anularea în întregime a obligațiilor corespunzătoare celeilalte părți , de aceea vă rugăm să solicitați personalului nostru toate informațiile și lămuririle care v-ar putea fi utile în derularea unei colaborări profitabile pentru ambele părți .

Vă mulțumim și vă garantăm că majoritatea produselor daca sunt utilizate corect și respectând manualul de utilizare, nu se vor defecta și nu vor creea neplăceri!